Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 16/05/2023

Lượt xem:


Ngày 15/5/2023, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 1680/UBND-NC về việc tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn thành phố.

Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung chỉ đạo tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc phạm vi quản lý, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị, CBCCVC; rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao (cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách có hiệu quả công việc và chất lượng tham mưu thấp, để chậm trễ kéo dài và không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao), kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố: Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của CBCCVC khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của CBCCVC theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm đối với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính./.


TN


Các tin khác:
Thành phố Cần Thơ miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến  (10/07/2024)
Thành phố Cần Thơ chấp thuận Tập đoàn Đầu tư Trương Gia được nghiên cứu đề xuất dự án tại quận Cái Răng  (06/07/2024)
Thành phố Cần Thơ chấp thuận Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xuất nhập khẩu HND được nghiên cứu đề xuất dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế  (06/07/2024)
Thành phố Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu Thiết chế Công đoàn Cần Thơ  (06/07/2024)
Đẩy mạnh thi đua hoàn thành các chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế  (05/07/2024)

28f58234-20e9-4ae4-b51b-36a57ed58c45

Tiêu đề bài viết: Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung như sau: . Theo tác giả: TN.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang