Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX
Ngày đăng: 06/12/2019

Chiều ngày 6/12, kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX đã bế mạc sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao.
Quang cảnh buổi bế mạc

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu; các phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của thành phố cùng dự phiên bế mạc.

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu cho biết, tổng cộng có 27 lượt đại biểu tham gia chất vấn với 56 ý kiến; nội dung chất vấn tại kỳ họp này có phạm vi rộng, liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở hầu hết các lĩnh vực. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm; các câu hỏi nêu ra phản ánh được thực tế cuộc sống, ý kiến, kiến nghị của cử tri; lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời khá đầy đủ, giải trình rõ những vấn đề các đại biểu HĐND nêu ra; không né tránh những vấn đề khó, phức tạp.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở cho Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020; Nghị quyết về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư từ nguồn vốn thành phố quản lý và danh mục dự án nhóm B đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn do Trung ương quản lý; Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020,…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu cũng đề ra một số nội dung để các cấp các ngành thực hiện trong thời gian tới:

Về tăng trưởng kinh tế: Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; tiếp tục đầu tư nghiên cứu mở rộng đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch theo hướng hiện đại và bền vững trong cộng đồng, đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ thị trường, điều tiết cung cầu hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Nghị định 103 ngày 7/8/2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý của thành phố Cần Thơ nhằm huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội.

Chú trọng công tác quản lý, cơ cấu lại đầu tư công theo hướng nâng cao hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản; thực hiện các giải pháp triệt để đối với các công trình chậm tiến độ; kiên quyết cắt giảm hoặc điều chuyển vốn để phân bổ cho các công trình quan trọng, cấp bách khác trên địa bàn thành phố.

Quản lý chặt chẽ công tác thu chi ngân sách theo quy định; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015-2020. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo đáp ứng vốn cho nhu cầu của nền kinh tế.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; hoàn thành quy hoạch phân khu chức năng của 5 quận; khắc phục triệt để tình trạng thực hiện không đúng quy hoạch; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các quy định, văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực trật tự kỷ cương đô thị và nếp sống văn hóa văn minh đô thị; chú trọng vệ sinh môi trường, mỹ quang đô thị, an toàn giao thông… nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý xây dựng công trình; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự kỷ cương đô thị.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu; chú trọng xây dựng và triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường; tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Về văn hóa-xã hội: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp của thành phố.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế; tăng cường theo dõi, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên người, chủ động phòng ngừa không để dịch bệnh bùng phát; tập trung hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm gắn với công tác hướng nghiệp và thị trường lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội khác; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân thành phố.

Tập trung chuẩn bị chặt chẽ các mặt công tác tổ chức tổng kết đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, trọng tâm là phát triển các nhiệm vụ và thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về công tác quốc phòng, an ninh: Thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh; công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tập trung đầu tư, củng cố cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác huấn luyện; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác phối hợp, công tác nắm tình hình; thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, nỗ lực kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông.

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; chú trọng thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp hỗ trợ giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác có liên quan với công tác thi hành án dân sự đúng pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động trong điều hành phối hợp hoạt động thẩm tra giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng các đoàn giám sát, khảo sát đảm bảo nội dung, quy trình, đối tượng giám sát theo quy định và tình hình thực hiện của thành phố.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động về ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng công tác ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định; tạo điều kiện cho việc công khai thực hiện và giám sát giải quyết thủ tục hành chính; giữ vững kỷ luật kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động công vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Để nghị quyết của HĐND thành phố vừa được thông qua sớm đi vào thực tế cuộc sống, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND thành phố, các ngành, các cấp chính quyền đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách kịp thời năng động, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN cùng cấp và các đoàn thể; các đại biểu HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND nêu cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân phối hợp với Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; thường xuyên giám sát kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực, sửa chữa khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.


KKN


Các tin khác:
Cầu Trần Hoàng Na tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, kết nối giao thông đô thị  (18/09/2020)
Cần Thơ hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  (16/09/2020)
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Ðại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ thành phố phải nêu cao tinh thần đảng viên trong thảo luận, đóng góp ý kiến và bầu cử  (16/09/2020)
Long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ V (2020-2025)  (14/09/2020)
Thủ tướng: Có thể tăng dần việc cách ly ở cơ sở lưu trú  (11/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

c8f8f797-342c-4fdf-a5ef-09f0f6ee0853

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: