Văn bản mới


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 2020
Ngày đăng: 02/07/2020

Ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, từ ngày 28/6/2020 đến hết 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND tỉnh hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu phí trước bạ tại địa phương.

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu phí trước bạ tại địa phương.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.


Thùy Trang


Các tin khác:
Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ  (07/08/2020)
Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến  (06/08/2020)
Quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên đại học  (04/08/2020)
Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức  (28/07/2020)
Quy định mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu  (28/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

bf363940-f029-4d5e-b8d3-cd994db81906

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: