Ưu đãi - Hỗ trợ đầu tư


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quy định hỗ trợ đầu tư
Ngày đăng: 27/10/2015

Các dự án sau đây được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trong lãi suất vốn vay trung hạn, dài hạn để đầu tư tài sản cố định trong phạm vi tổng số vốn đầu tư tài sản cố định được duyệt của dự án và được các tổ chức tín dụng cho vay vốn đã đưa vào đầu tư theo hạng mục gói thầu của dự án.

1. Dự án đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, quận Cái Răng; Dự án Khu du dịch Cồn Sơn tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy; các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hưng Phú 1, Hưng Phú 2A, Hưng Phú 2B, Ô Môn, Bắc Ô Môn: được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án. Kinh phí hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 10 (mười) tỷ đồng.

2. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh; các cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp quận, huyện; Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ Logistics: được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án. Kinh phí hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 05 (năm) tỷ đồng.

3. Dự án đầu tư Trung tâm hội nghị thành phố và các dự án khách sạn 5 sao, resort tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng: được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án. Kinh phí hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 03 (ba) tỷ đồng.

4. Các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp ưu tiên, nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn; có tổng vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng/dự án trở lên: được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án. Kinh phí hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 02 (hai) tỷ đồng.

5. Nguồn vốn hỗ trợ sau đầu tư: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Đơn giá thuê đất

1. Dự án đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, quận Cái Răng; Dự án Khu du dịch Cồn Sơn tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy: Tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê đất (đối với các dự án đầu tư du lịch, vui chơi giải trí và thể dục thể thao) một năm tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê của bảng giá các loại đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tính từ thời điểm bàn giao đất thuê cho nhà đầu tư.

2. Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ Logistics: Tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê đất một năm tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê của bảng giá các loại đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tính từ thời điểm bàn giao đất thuê cho nhà đầu tư.

3. Dự án đầu tư Trung tâm hội nghị thành phố và các dự án khách sạn 5 sao, resort tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng: Tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê đất một năm tính bằng 1,5% giá đất tại quận Ninh Kiều và 1,3% giá đất tại quận Cái Răng theo mục đích sử dụng đất thuê của bảng giá các loại đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tính từ thời điểm bàn giao đất thuê cho nhà đầu tư.

Hỗ trợ về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất các quận, huyện là cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban ngành liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Nhà đầu tư (Chủ đầu tư).

Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp tùy theo tính cấp bách của từng dự án và yêu cầu của Nhà đầu tư có hợp đồng cụ thể về kinh phí, thời gian và trách nhiệm của các bên liên quan theo hợp đồng ký kết.

Kèm file


KKN


Các tin khác:
Môi trường đầu tư thông thoáng  (23/08/2017)
<<  <  1  
  >  >>  

b2d3d366-52a6-41a6-9287-281e0aac2e3a

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: