Vùng, địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2030
Ngày đăng: 25/11/2013

Lượt xem:


Ngày 20 tháng 10 năm 2013, UBND thành phố Cần Thơ có Quyết định số 3674/ QĐ-UBND về việc phê duyệt Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Mục tiêu thoát nước nhằm đạt được sự thống nhất chung về định hướng phát triển thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, góp phần kiểm soát ngập úng, bảo vệ môi trường đô thị, bảo vệ nguồn tài nguyên nước và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đến năm 2015 ưu tiên giải quyết thoát nước mưa, chống ngập úng cho khu vực quận Ninh Kiều; cải tạo, thay thế mạng lưới thoát nước cũ trong khu vực quận Ninh Kiều, Cái Răng; mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước trong các khu đô thị; toàn bộ hệ thống thoát nước được quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ; xây dựng thêm các tuyến cống thu gom nước thải sinh hoạt trong các khu đô thị, các phường để thu gom vào nhà máy xử lý nước thải 30.000 m3/ngày đêm. Đối với quận Ô Môn, quận Thốt Nốt cần xây dựng mới hệ thống ống, cống thu gom và cải tạo hệ thống cũ không còn khả năng thoát nước; các khu đô thị mới phải xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và xây dựng trạm xử lý nước thải phân tán cho khu đô thị;

Toàn bộ nước thải trong bệnh viện và nước thải tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn theo quy định; đối với các cụm, điểm dân cư việc thu gom và xử lý nước thải sinh đạt quy chuẩn theo quy định; toàn bộ các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động phải có hệ thống thoát nước riêng và nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn theo quy định đạt tỷ lệ khoảng 50% lượng nước thải phát sinh…

Đến năm 2020: Khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm quận Ninh Kiều đạt tỷ lệ khoảng 70 - 80%; mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước tại các đô thị trung tâm Ninh Kiều, các phường trung tâm quận Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn đạt tỷ lệ khoảng 80%; các khu đô thị của quận Ninh Kiều, các phường trung tâm quận Bình Thủy, Cái Răng việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn theo quy định đạt tỷ lệ khoảng 80% lượng nước thải phát sinh; các đô thị trung tâm quận Ô Môn, Thốt Nốt việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn theo quy định vào khoảng 65 - 75% lượng nước thải phát sinh; các khu đô thị mới phải xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa riêng và xây dựng trạm xử lý nước thải phân tán cho từng khu đô thị…

Đến năm 2030: Khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng; mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước đạt 100% tại các khu đô thị cũ và đạt 90% tại các khu đô thị trung tâm quận, huyện; toàn bộ các khu công nghiệp đi vào hoạt động phải có hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng. Nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn theo quy định 95%....

File đính kèm


Phạm Nga


66a006de-a5af-4c4f-818d-59836cc68f23

Tiêu đề bài viết: Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phạm Nga.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang