Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
TP Cần Thơ: Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”
Ngày đăng: 17/06/2022

Lượt xem:


Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt trường đã kí ban hành Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 15/6 về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phạm vi thực hiện Đề án: trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1: từ 2022 – 2025: tập trung xây dựng mỗi quận hai phường đạt chuẩn (tổng cộng 10 phường); Giai đoạn 2: từ 2026 - 2030, mỗi năm tập trung xây dựng từ 6 - 7 phường đạt chuẩn. Đến năm 2030, hoàn thành việc xây dựng Công an phường.

Đề án được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của Công an phường, những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Đề án phù hợp với chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Cần Thơ về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ưu tiên các nguồn lực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động các nguồn lực kết hợp sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ, toàn diện các tiêu chí về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” của Bộ Công an. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường; xây dựng lực lượng Công an phường; đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của Công an phường; công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn phường; công tác phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị; công tác cải cách thủ tục hành chính.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; tiếp tục giữ vững các tiêu chí về xây dựng Công an phường đã đạt được. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; thực hiện công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần theo quy định; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không đề hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự.

Các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động phối hợp với Công an thành phố thực hiện tốt Đề án “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.

UBND quận: Ninh Kiều; Bình Thủy; Cái Răng; Ô Môn;Thốt Nốt xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, các phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản trong Bộ tiêu chí của Bộ Công an về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra quản lý hệ thống các chợ, siêu thị..., khắc phục tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đặt biển báo sai quy định; bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, an toàn thực phẩm của người dân, doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huy động, bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an phường; chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; đề ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, thành lập Ban Chỉ đạo trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ các thành viên kiểm tra, giám sát đánh giá kểt quả đạt được, những khó khăn hạn chế còn tồn tại từ đó đề xuất điều chỉnh các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn phân bổ, đầu tư của Bộ Công an và nguồn ngân sách của UBND thành phố, UBND quận và Công an thành phố. Đồng thời, vận động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.


Nguyên Trang


Các tin khác:
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Cần Thơ  (27/05/2022)
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  (13/05/2022)
Thí điểm Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại quận Ninh Kiều  (30/04/2022)
Cần Thơ: Phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  (23/02/2022)
Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng  (16/02/2022)

afca2b39-0c7a-4b13-bd1c-fe0ee69d6bcf

Tiêu đề bài viết: TP Cần Thơ: Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang