Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày đăng: 08/03/2021

Lượt xem:


Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là Tổng điều tra) vừa có kế hoạch về việc tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Mục đích việc tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021; trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra; giúp đơn vị được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong Tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời…

Thời điểm thực hiện tuyên truyền chia làm 2 đợt: Đợt 1, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5/2021, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính; đợt 2, bắt đầu từ tháng 6 đến 7/2021, tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Các hình tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử; Băng rôn, khẩu hiệu và các hình thức tuyên truyền khác.

File kèm


Thanh Xuân


ce16fedd-43f2-4f33-a875-36eece7417c9

Tiêu đề bài viết: Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thanh Xuân.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang