Giá, phí - Lệ phí


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023
Ngày đăng: 04/04/2023

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Mục đích xây dựng Kế hoạch nhằm xác định giá đất để sử dụng vào các trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định hướng dẫn thực hiện.

Về yêu cầu, việc định giá đất cụ thể phải đảm bảo nguyên tắc, phương pháp định giá đất theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định hướng dẫn thực hiện.

Tổng số dự án, trường hợp định giá đất cụ thể trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 55 dự án, trường hợp. Trong đó: 37 dự án thu hồi đất theo danh mục Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ; 2 dự án thu hồi đất do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; 16 trường hợp dự kiến định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất thuê, định giá đất cụ thể khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Số lượng trường hợp thuê tổ chức định giá đất cụ thể là 48 trường hợp. Số lượng tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất theo công bố của Bộ Tài chính tại Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 7 tổ chức (trong số 288 tổ chức được thông báo).

Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể được thực hiện từ kinh phí Ngân sách bố trí để định giá đất cụ thể năm 2023 cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc định giá đất cụ thể theo Kế hoạch này. Trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định hồ sơ, phương án giá đất cụ thể; hoàn thiện phương án trình UBND thành phố quyết định theo quy định.

Sở Tài chính thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thẩm định phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, tổ chức họp Hội đồng để thẩm định phương án giá đất cụ thể, ban hành văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất. Tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí định giá đất cụ thể trong năm kế hoạch cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn xác định giá đất trong việc xác định vị trí định giá đất cụ thể, khảo sát, phân tích thông tin về khu đất, giá đất thị trường để hoàn thiện phương án giá đất cụ thể, trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan có liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định


Phương Thảo


9a0103f8-4772-46c0-b88e-1861508cb2b5

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang