Chính sách hỗ trợ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn TP Cần Thơ
Ngày đăng: 24/10/2022

Lượt xem:


Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ông Nguyễn Ngọc Hè đã ký ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn thành phố.
Lò hủ tiếu Sáu Hoài ở rạch Rau Răm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP Cần Thơ, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật; Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND TP Cần Thơ quyết định công nhận; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn: Các cơ sở ngành nghề đang hoạt động được hỗ trợ di dời khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, mức hỗ trợ một lần 100% tổng chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt lại hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhưng không quá 50 triệu đồng/cơ sở; Các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề được hỗ trợ 50% chi phi tổ chức lớp. Nội dung chi và mức chỉ cho tổ chức lớp thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các nội dung, định mức hỗ trợ khác không quy định tại Điều này, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND TP Cần Thơ về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chỉ cụ thể cho các hoạt động khuyến công.

Về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống: Hỗ trợ các dự án bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng: thực hiện theo Nghị quyết số 07/2018/NQ HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đạt tiêu chỉ theo quy định, được UBND thành phố quyết định công nhận, được hỗ trợ: 100 triệu đồng.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ được bổ sung cho UBND cấp xã nơi có nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận và được sử dụng cho các hoạt động của nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (xây dựng cổng chào, điểm bán hàng, điểm trình diễn sản xuất, tổ chức lễ công nhận...).

Hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các làng nghề: Nội dung, nguyên tắc ưu tiên, phương thức thực hiện, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP. Định mức hỗ trợ, mức hỗ trợ 50% kinh phí đối với từng dự án cụ thể, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án.

UBND quận, huyện rà soát, cập nhật, xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tại địa phương, báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Phối hợp với các sở, ngành liên quan khôi phục phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn. Phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả việc phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ phối hợp với địa phương công tác đào tạo nguồn nhân lực về phát triển sản xuất - kinh doanh của các cơ sở ngành nghề nông thôn; hướng dẫn, tạo điều kiện các cơ sở, làng nghề tham gia chu trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố.

Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022.


Nguyên Trang


Các tin khác:
Cần Thơ: Tăng trợ cấp Tết Nguyên đán cho tất cả các nhóm đối tượng  (06/12/2023)
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực  (20/10/2023)
Hỗ trợ về đất, nhà, vật kiến trúc cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc  (06/10/2023)
TP Cần Thơ quyết định mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7  (18/07/2022)
Hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố  (20/04/2022)

968750b9-bdb6-4fdf-869e-0f7d25cf405b

Tiêu đề bài viết: Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn TP Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang