Nông thôn mới


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Quy định tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 27/09/2022

Lượt xem: 1


Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đã ký ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 15/9 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố.
Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm

Cụ thể, quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm; Có ít nhất một mô hình thôn thông minh; Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số,...) mang giá trị đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí và quy định trình tự, thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Thường xuyên rà soát, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí cho phù hợp với điều kiện tực tế của địa phương trong từng giai đoạn.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu sau đạt chuẩn trên địa bàn để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.

Các Sở, ban ngành thành phố căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, các Sở, ban ngành thành phố hướng dẫn tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung đối với các yêu cầu lĩnh vực kiểu mẫu cho xã nông thôn mới kiểu mẫu quy định tại Điều 1 của Quyết định này và gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố để tổng hợp, trình UBND thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện.

UBND huyện chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định, chịu trách hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, lựa chọn ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất trong các lĩnh vực (về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, về giáo dục, về y tế, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về chuyển đổi số, về an ninh trật tự, ...) quy định tại Quyết định này để đăng ký thực hiện.

Quyết định số 3431/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 15/9 và thay thế Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND TP Cần Thơ.


Nguyên Trang


1babc22f-dfba-4cfe-b5ea-d04794d06d52

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang