Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền
Ngày đăng: 03/02/2020

Ngày 20/1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền.

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền là: Đất nông nghiệp hơn 10.269 ha, đất phi nông nghiệp hơn 2.256 ha và đất đô thị hơn 813 ha.

UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Phong Điền công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đến các xã, thị trấn, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt.

Ngoài ra, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện.


Phương Thảo


Các tin khác:
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  (12/05/2020)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Thủy  (09/03/2020)
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Thốt Nốt  (06/02/2020)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cờ Đỏ  (30/01/2020)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cái Răng  (09/01/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  
  >  >>  

ea591084-db7e-4a60-b26d-8fd1ddfa122a

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN