Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều
Ngày đăng: 06/05/2019

Ngày 4/5/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 1034/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều.

Theo đó, tổng diện tích đất của quận Ninh Kiều là 2.923,33ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 465,56ha, đất phi nông nghiệp là 2.457,77ha, đất đô thị là 2.923,33ha.

Ngoài ra, quận sẽ chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 148,86ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 103,44ha và chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 3,34ha.

UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ninh Kiều công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đến các phường, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt.

Ngoài ra, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận.


Phương Thảo


Các tin khác:
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  (12/05/2020)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Thủy  (09/03/2020)
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Thốt Nốt  (06/02/2020)
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền  (03/02/2020)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cờ Đỏ  (30/01/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  
  >  >>  

e41f095f-a742-4028-8cbe-31f1fc163ed5

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN