Văn bản mới


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Ngày đăng: 19/10/2018

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân); áp dụng với UBND các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức, thực hiện tuyển quân.

Việc tuyển quân phải được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân: tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

UBND các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo công tác tuyển quân đúng quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng.

Thông tư 148/2018/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018 và thay thế Thông tư số 140/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.


Thùy Trang


Các tin khác:
Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm  (05/11/2019)
Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã  (05/11/2019)
Sửa đổi trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân  (31/10/2019)
Cán bộ quản lý thị trường không được gợi ý, đòi hỏi các lợi ích vật chất  (28/10/2019)
Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  (28/10/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

70f6d01c-e45f-4d54-bbfb-6db535f80b5a

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN