Văn bản mới


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Ngày đăng: 10/04/2020

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Đối tượng áp dụng là pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thi hành cưỡng chế.

Nghị định này quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại được quy định tại Điều 163 Luật Thi hành án hình sự.

Theo đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Nghị định gồm: Phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản); tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

Về nguyên tắc áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Nghị định nêu rõ: Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.

Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại, nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương.

Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong.

Pháp nhân thương mại có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế trong cùng một thời điểm nếu việc áp dụng một biện pháp cưỡng chế không đủ để bảo đảm thi hành án.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cưỡng chế thi hành án.

Nghị định cũng quy định về điều kiện, biện pháp áp dụng, thời hạn và quyền lợi hợp pháp khi áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Trình tự, thủ tục, chi phí thực hiện và việc đảm bảo thi hành cưỡng chế khi áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Nghị định số 44/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.


Mai Chi


Các tin khác:
Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ  (07/08/2020)
Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  (06/08/2020)
Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến  (06/08/2020)
Quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên đại học  (04/08/2020)
Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức  (28/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

870d6631-5712-4c6b-8c16-61be71d6d431

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN