Quy trình thủ tục đầu tư


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thủ tục đầu tư
Ngày đăng: 23/08/2017

Thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị đến khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư).

Đối với các dự án ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp: thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ.

Đối với các dự án trong khu chế xuất, khu công nghiệp: thực hiện tại Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.Các tin khác:
Hồ sơ và biểu mẫu thực hiện thủ tục xét chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13  (28/10/2015)
<<  <  1  
  >  >>  

444a86f8-fc2c-4970-bab4-64c2e8f49758

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN