Khoa học và Công nghệ


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày đăng: 05/05/2020

Lượt xem: 1


Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Công văn số 1218/BKHCN-VP hướng dẫn các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) năm 2020 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Mục đích nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đẩt nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 từ ngày 04/5 - 19/5/2020 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam. Tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu trực tuyến giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

Tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các tầng lớp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương trực thuộc. Đồng thời, tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN.

Bên cạnh đó, giới thiệu các thành tựu KH&CN, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam trên trang, cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp.


An Chi


a34007d2-9e5c-4269-9d09-9f808f8fa6dc

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready