Giá, phí - Lệ phí


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Từ 1/3, áp dụng quy định mới về giá tiêu thụ nước sạch
Ngày đăng: 15/02/2019

Ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn TP.Cần Thơ. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch, các tổ chức và khách hàng sử dụng nước sạch.

Theo đó, giá nước sạch khu vực đô thị được quy định như sau: Hộ nghèo có sổ (4.000 đồng/m3); Hộ sinh hoạt khác (10m3 đầu tiên (hộ/tháng): 5.500 đồng/m3; từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng): 6.800 đồng/m3; từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng): 7.600 đồng/m3; trên 30m3 (hộ/tháng): 8.700 đồng/m3); cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 8.000 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất: 8.900 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ: 11.100 đồng/m3.

Về giá nước sạch do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp: áp dụng mức 4.000 đồng/m3 đối với hộ nghèo có sổ, gia đình chính sách; tất cả các khách hàng còn lại áp dụng mức giá 5.000 đồng/m3. Đồng thời, miễn giảm thu tiền sử dụng nước mỗi tháng 3m3 cho hộ nghèo có sổ, gia đình hiến đất để xây dựng trạm cấp nước, hộ gia đình chính sách có gắn đồng hồ sử dụng nước sạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 1-3-2019.

 


Thanh Xuân


Các tin khác:
Giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (15/03/2019)
Sửa đổi, bổ sung biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước  (27/12/2018)
Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm  (21/12/2018)
Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn TP Cần Thơ  (19/12/2018)
Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà  (05/03/2018)
<<  <  1  2  3  4  5  
  >  >>  

9c3b61b9-d9e1-4785-afa9-9a50e5244ce1

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN