Sức khỏe cộng đồng


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế
Ngày đăng: 11/05/2020

Lượt xem: 1


Ngày 7/5/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2507/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh và có trách nhiệm ưu tiên cho nhu cầu trong nước, cân đối tỷ lệ số lượng cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo năng lực sản xuất đã kê khai với Bộ Y tế và có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành các hợp đồng đã và sẽ ký cung cấp khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 về nội dung “Các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết bán cho cơ sở y tế khi có yêu cầu”.

Để đảm bảo chất lượng và tính hợp lệ của hàng hóa, các doanh nghiệp rà soát, kiểm tra các hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất và tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A thực hiện phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018.

Đối với khẩu trang y tế và các vật tư, trang thiết bị y tế xuất khẩu: Các doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các yêu cầu của nước nhập khẩu về tiêu chuẩn quy cách sản phẩm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, yêu cầu pháp lý, chất lượng để có kế hoạch xuất khẩu phù hợp, tránh trường hợp sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của nước nhập khẩu sẽ bị trả về, bị buộc phải tiêu hủy khi đã đến nước nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu vào thị trường nước nhập khẩu gây ảnh hưởng đến uy tín về sản phẩm và thị trường Việt Nam.


An Chi


4a2a2aff-d945-4ea0-9910-e4d88d6ed9f4

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready