CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM

%

Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn:

Hồ sơ đã tiếp nhận:

Hồ sơ đã giải quyết:

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG NĂM

%

Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn:

Hồ sơ đã tiếp nhận:

Hồ sơ đã giải quyết:

NỀN TẢNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TP.CẦN THƠ


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang