Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 19/11/2021

Lượt xem:


Ngày 18/11, UBND TP Cần Thơ đã có Quyết định số 3408/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Trên cơ sở đó, Đề án đặt ra mục tiêu đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn thành phố; hoàn thành việc triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học theo lộ trình triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% giáo viên ngoại ngữ đạt năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; năng lực chuyên môn đáp ứng tốt các yêu cầu dạy học chương trình mới. Trong đó, có 25% giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có đủ năng lực ngoại ngữ trong học tập và giao tiếp trong đời sống và học tập ở các bậc học cao hơn; nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng nhu cầu tự học và nâng cao năng lực ngoại ngữ theo vị trí việc làm; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ 40% trẻ mầm non được làm quen với tiếng Anh.

Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đạt tỷ lệ 60% học sinh lớp 1 và lớp 2 được học tiếng Anh tự chọn, 100% học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 được học ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, 60% các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông triển khai dạy học tự chọn ngoại ngữ 2.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu đạt tỷ lệ 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo.

Đối với giáo dục thường xuyên, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các chương trình dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên, đáp ứng cơ bản nhu cầu đa dạng của xã hội. Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ), ưu tiên các chương trình tự bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ).

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Triển khai chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ; Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận quốc tế; Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ; Tăng cường công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; Nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ; Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án gần 125 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề theo phân cấp ngân sách nhà nước; kinh phí lồng ghép trong chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước, nguồn vốn xã hội hóa.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND quận, huyện cụ thể hóa nội dung của Đề án này thành các kế hoạch hàng năm, chương trình chi tiết để tổ chức thực hiện; sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án hàng năm; tổ chức tổng kết cả giai đoạn triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi toàn thành phố. Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên ngoại ngữ trong các trường phổ thông theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò, vai trò của ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; sự cần thiết, tầm quan trọng của việc đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố.


Nguyên Trang


Các tin khác:
TP Cần Thơ: Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”  (17/06/2022)
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Cần Thơ  (27/05/2022)
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  (13/05/2022)
Thí điểm Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại quận Ninh Kiều  (30/04/2022)
Cần Thơ: Phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  (23/02/2022)

2fce3f19-0f93-40ea-b2a3-adc695ac70ac

Tiêu đề bài viết: Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang