Giáo dục và Đào tạo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Ngày đăng: 05/07/2021

Lượt xem: 1


Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021. Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

Theo đó, Trưởng ban quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định. Các Phó Trưởng ban, Ủy viên và Thư ký chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban.

Cơ quan thường trực ban chỉ đạo (Sở Giáo dục và Đào tạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định, đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đồng thời, chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ về các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Quyết định số 1411/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/7/2021 và thay thế Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Nguyên Trang


4913c9a3-84ab-47f5-87cb-571a92643e31

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready