Giáo dục và Đào tạo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Hội thảo khoa học Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 08/05/2023

Lượt xem:


Sáng 8/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Tham dự hội thảo có: Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đại diện các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng  yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Trung ương Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân”. Trên cơ sở quan điểm này, sau 10 năm triển  khai thực hiện, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố cơ bản đạt được các  chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, như: thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được  ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Trong giai đoạn 2015-2020, riêng lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố không ngừng được củng cố và mở rộng theo hướng chuẩn hóa, chất lượng; mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh ở các bậc học, cấp học ngày một nâng lên; tính đến cuối năm 2020, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 362/459 trường, tăng 174 trường so với năm 2015, đạt tỷ lệ 78,78%; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh (90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 5 trường đại học, 2 cơ sở đai học) và được mở rộng đa ngành nghề, đa lĩnh  vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: Hội thảo lần này là dịp để đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị; đồng  thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại thành phố Cần Thơ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào  tạo trong tình hình mới phù hợp với sự nghiệp phát triển đất nước đến năm 2030  và tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ban chủ tọa tại hội thảo khoa học

Ông Dương Tấn Hiển đề nghị các đại biểu, các nhà quản lý và các nhà khoa học tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề chính về thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển giáo dục, trong đó nhấn mạnh việc đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đánh giá đúng thực tế, khách quan, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; những mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ở các cấp. Đồng thời, tham vấn ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo từ đó đề xuất về cơ chế, chính sách và giới thiệu các mô hình, cách làm hiệu quả về đầu tư phát triển Giáo dục có thể nhân rộng, kiến nghị các nhiệm vụ và giải pháp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố đến năm 2030.

Tại hội thảo, có 9 tham luận được trình bày (trong số 50 tham luận ban tổ chức đã nhận được), đề xuất một số giải pháp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, nổi bật là hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển giáo dục; giải pháp và một số đề xuất kiến nghị để tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; hiệu quả đầu tư các chương trình đề án phát triển giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư nguồn lực (cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo) phục vụ cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trưng bày sản phẩm của các đơn vị quận, huyện, trường học, như sản phẩm STEM, các thiết bị tự động hóa, robot; các biểu bảng, biểu đồ, mô hình, video clip… minh họa cho kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của các đơn vị quận, huyện, trường học


Phương Thảo


5ed4cd13-f45e-42c2-903e-c773626b8103

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ: Hội thảo khoa học Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang