Giáo dục và Đào tạo


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thành lập BCĐ Xây dựng xã hội học tập - Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục giai đoạn 2021 - 2030
Ngày đăng: 15/09/2021

Lượt xem: 1


UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, do ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố - làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục từ nay đến năm 2030, nhằm nâng cao trình độ dân trí, tạo nguồn nhân lực cho thành phố; xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập; nâng cao tỷ lệ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện; đề xuất các giải pháp, chính sách, đảm bảo các điều kiện tối thiểu và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện mục tiêu đề ra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng một xã hội học tập” và tham gia hoạt động học tập để nâng cao trình độ dân trí, góp phần tạo nguồn nhân lực cho thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố; phân công các thành viên phụ trách quận, huyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra và trình UBND thành phố xem xét, công nhận quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hàng năm; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ, kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa phương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy.  


Phương Thảo


e862efe9-8d1d-4d9c-9b23-ed9f8f1ab8a6

Giá, phí - Lệ phí

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN

ipv6 ready