CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

NÔNG THÔN MỚI

Thạnh Thắng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thạnh Thắng là xã đầu tiên ở huyện Vĩnh Thạnh được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (NTM) vào tháng 11-2014. Sau 5 năm đón nhận danh hiệu này, địa phương tiếp tục có những bước chuyển biến mới khi tiếp tục nâng chất các tiêu chí và tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Tính đến nay, Thạnh Thắng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và đang hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

GIÁ, PHÍ - LỆ PHÍ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN