Xuất nhập khẩu


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản
Ngày đăng: 26/07/2017

Hiện có 33 doanh nghiệp

1.Công ty cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ
- Địa chỉ: Lo 2-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3841289 - Fax: 0710- 3841116
- Mail: caseamex@vnn.vn

- Website: www.caseamex.vn

 

2. Công ty TNHH Thuận Hưng

- Địa chỉ: QL1, Km 2078+300, Q. Cái Răng, TP . Cần Thơ

- Điện thoại: 0710-3911624 - Fax: 0710- 3912687
- Mail: info@thufico.com

- Website: www.thufico.com

 

3.Công ty cổ phần Chế biến Thủy hải  sản Hiệp Thanh

- Địa chỉ: QL 91 KV Thới An 3,P Thuận An, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3854888 - Fax: 0710- 3855889
- Mail: info@hiepthanhgroup.com
- Website: www.hiepthanhgroup.com

 

4.Công ty cổ phần Thủy sản Mekong

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trà Nóc -TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3840990 - Fax: 0710- 3841192
- Mail: mkf@hcm.vnn.vn - salemekongfish@vnn.vn - mkfmekonscomvn@hcm.vnn.vn
- Website: www.mekongfish.vn

 

5.Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam

- Địa chỉ: Lô 2.14, KCN Trà Nóc -TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3841454 - Fax: 0710- 3843889
- Mail: southvina01@vnn.vn
- Website: www.southvinafish.com - www.southvina.com

 

6.Công ty TNHH Thủy sản Phương Đông

- Địa chỉ: Lô 17D KCN Trà Nóc - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3841707 - Fax: 0710- 3843699
- Mail: info@phuongdongseafood.com.vn
- Website: www.phuongdongseafood.com.vn - www.surimivietnam.com.vn - www.pangasius.com.vn

 

7.Công ty cổ phần Thủy sản NTSF

- Địa chỉ: Lô C1 KCN-Tiểu thủ Công nghiệp, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 506455 - Fax: 0710- 3 648484
- Mail: info@ntsfseafoods.com.vn
- Website: www.ntsfseafoods.com.vn

8.Công ty TNHH Hải Sản Thanh Thế
- Địa chỉ: Lô 16A9 KCN Trà Nóc I, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 744548 - Fax: 0710- 3 842279 
- Mail:
- Website:  

 

9. Công ty TNHH TPXK Nam Hải

- Địa chỉ: Lô 14 KCN Trà Nóc 1 - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3842040 - Fax: 0710-3842279
- Mail:  
- Website

 

10. Công ty TNHH Đại Tây Dương

- Địa chỉ:  Trung tâm CN -TTCN Thốt Nốt, quận Thốt Nốt - TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3649769 - Fax: 0710-3649768
- Mail:  
- Website

11. Công ty TNHH An Khang
- Địa chỉ: Lô 2-9 A2, KCN Trà Nóc - TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 844955 - Fax: 0710-3 844955
- Mail:  
- Website

12. Công ty TNHH Công nghiệp -Thực phẩm Pataya
- Địa chỉ: KCN Trà Nóc -TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 842382 - Fax: 0710-3 842380
- Mail:  
- Website

 

13.Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã

- Địa chỉ: Lơ 16A-18 KCN Trà Nóc 1 -TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 766064 - Fax: 0710-3 844447
- Mail:  
- Website

14.Công ty cổ phần Thủy sản Bình An
- Địa chỉ: Lô 2.17 KCN Trà Nóc II-TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-6251403 - Fax: 0710-6251402
- Mail:  
- Website

 

15. Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm sông Hậu

- Địa chỉ: phường Thới Hưng - huyện Cờ đỏ  - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3690223 - Fax: 0710-3690937
- Mail:  
- Website

16.Công ty cổ phần Basa
- Địa chỉ: Xã Thới Thuận -quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 854299 - Fax: 0710-3 649400
- Mail:  
- Website

 

17. Công ty Hải Sản 404

- Địa chỉ: Lê Hồng Phong - phường Bình Thủy - TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3841083 - Fax: 0710-3841071
- Mail:  
- Website

18. Công ty TNHH Vĩnh Nguyên
- Địa chỉ: Lô 16 A9-1, đường số 2, KCN Trà Nóc 1 -TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3844595 - Fax: 0710-3844989
- Mail:  
- Website

19. Công ty TNHH Thủy sản Panga Mekong
- Địa chỉ: Lô 19-A5, đường số 3, KCN Trà Nóc-TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3843072 - Fax: 0710-3843073
- Mail:  
- Website

 

20. Công ty TNHH XNK Phú Qúi

- Địa chỉ: phường Phước Thới - quận Ô Môn - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710- - Fax: 0710-
- Mail:  
- Website

 

21.Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh

- Địa chỉ: 46 Khu dân cư số 9 đường 30/4, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-739895 - Fax: 0710-781415
- Mail:  
- Website

 

22. Công ty TNHH Ấn Độ Dương

- Địa chỉ: TTCN - TTCN - quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-648185(116)  - Fax: 0710-3648185
- Mail:  
- Website

23. Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên
- Địa chỉ: Lô 6 KCN Trà Nóc, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3744777 - Fax: 0710-
- Mail:  
- Website

 

24. Công ty TNHH XNK Thủy sản Cần Thơ

- Địa chỉ: Lô 4 KCN Trà Nóc, Bình Thủy
- Điện thoại: 0710-3 743888 - Fax: 0710-3 743869
- Mail:  
- Website:

25. Công ty cổ phần thủy sản Đông Nam
- Địa chỉ: Lô 27 KCN Trà Nóc - TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 744655 - Fax: 0710-3 744655
- Mail:  
- Website

26. Công ty cổ phần XNK Thủy Sản CAVINA
- Địa chỉ: 74 đường 2A, TTTM Cái Khế, Q. Ninh Kiều
- Điện thoại: 0710-3844201 - Fax: 0710-3844202
- Mail:  
- Website

 

27.Công ty cổ phần Việt Tín

- Địa chỉ: 81 Xô Viết Nghệ Tỉnh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-6253195 - Fax: 0710-6253196
- Mail:  
- Website

28. Công ty TNHH Hải Sản BIỂN ĐÔNG
- Địa chỉ: 02 Trần Văn Khéo, quạn Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3844201 - Fax: 0710-
- Mail:info@biendongseafood.com.vn   -   sales@biendongseafood.com.vn
- Website: www.biendongseafood.com.vn/

 

29. Công ty cổ phần Thủy Sản Nam Bộ

- Địa chỉ: 25 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710- 3 781366 - Fax: 0710 -3 740616
- Mail: contact@nambogroup.vn
- Website: www.nambogroup.vn

30.Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương
- Địa chỉ: Lô số 2.20B, Khu công nghiệp Trà nóc 2, P.Phước Thới
- Điện thoại: 0710-3 665799 - Fax: 0710- 3665 123
- Mail: info@namphuongseafood.com.vn
- Website: www.namphuongseafood.com.vn

 

31. Công ty cổ phần Thủy Sản Hùng Anh

- Địa chỉ: 404A, Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - TP Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3881227 - Fax: 0710-3881228
- Mail:  
- Website

32. Công ty TNHH Thủy  Sản Quang Minh
- Địa chỉ: Lô 2- 20A KCN Trà Nóc II , TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3 744898 - Fax: 0710-3744569
- Mail: sales@quangminhseafood.com.vn
- Website: www.quangminhseafood.com.vn

 

33.Công ty TNHH Sản Xuất  Thương Mại Nguyệt Trang

- Địa chỉ: KV1, Nông Trường Sông Hậu, Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ - TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710-3690838 - Fax: 0710-
- Mail:  
- Website

 Các tin khác:
Doanh nghiệp xuất khẩu hàng May mặc  (26/07/2017)
Doanh nghiệp xuất khẩu gạo  (26/07/2017)
Doanh nghiệp xuất khẩu hàng NSCB đóng hộp  (26/07/2017)
Doanh nghiệp xuất khẩu Dược - Hóa chất, phân bón, nông dược - Thủ công mỹ nghệ - sắt thép, đinh dây - phụ phẩm từ nông thủy sản - găng tay thể thao - hàng hóa khác  (26/07/2017)
Doanh nghiệp xuất khẩu Giày - Da nguyên liệu  (26/07/2017)
<<  <  1  
  >  >>  

89f4add5-1c38-4e06-99fe-a823008e9514

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

CỔNG THÀNH PHẦN